Amningshjälpen är en ideell och partipolitiskt obunden förening. Vi önskar sprida information om amning och hjälpa föräldrar som behöver hjälp. Detta gör vi bland annat genom vår hemsida, facebook, mail, telefonsamtal och nu även genom denna wiki vi startat!

Innehåll på sidan kommer att komma upp allt eftersom, då vår tidigare sida blev angripen av virus.


- Här hittar du hjälpmammor.
- Här kan du få kontakt med kontoret och kan beställa.


bebisbildHogupplost.jpg