En hjälpmamma i Amningshjälpen är en vanlig person med ett lite extra stort amningsintresse, oftast själv förälder, som;
  • Har varit aktiv medlem i minst sex månader
  • Inte har något samröre med barnmatsindustrin
  • Har läst de böcker, dokument och artiklar som krävs för att bli godkänd som hjälpmamma
  • Har skrivit ett godkänt hjälpmammaprov - vilket innebär att hen har visat prov på både kunskap inom ämnet, men även förmågan att bemöta föräldrar på ett bra och ödmjukt sätt.
  • Kommer stötta dig i din situation och hjälpa till utifrån de önskemål du har kring amningen

Behöver/vill du få tag på en hjälpmamma? HÄR finns kontaktuppgifter till våra hjälpmammor. Vi har även två Facebookgrupper det går att bli medlem i, en som är öppen för alla medlemmar att svara i och en där endast hjälpmammor svarar.