Amningshjälpen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation som ger föräldrar stöd och råd i amningsfrågor. Genom läns- och lokalgrupper, styrelse, kontor, tidningen Amningsnytt, Facebooksida, Facebookgrupper och hemsida sprider Amningshjälpen kunskap, följer samhällsdebatten samt bemöter fördomar och myter om amning.

Mer information om Amningshjälpen, vår historia, stadgar och annan föreningsinfo hittar du på vår hemsida.

Föreningens verksamhet bygger främst på amningsrådgivning via telefon, Facebook, sms och mail, ibland även hembesök.
Våra hjälpmammor (amningsrådgivare):
  • Har en gedigen kunskap om amning och har genomgått ett omfattande kunskapsprov
  • Är vanliga föräldrar med erfarenhet och stort intresse för amningsfrågor
  • Kan ha vilket kön som helst
  • Svarar inte på medicinska frågor, men en del hjälpmammor kan i egenskap av sitt yrke (t.ex. barnmorska, barnsjuksköterska) svara på sådana frågor
  • Stöttar ditt eget beslut, även dig som vill sluta amma

Föreningens mål:
  • Föreningen vill öka förståelsen för amningens villkor för individ, familj och samhälle
  • Föreningen ger råd och stöd i amningsfrågor till föräldrar och andra intresserade
  • Föreningen vill sprida kunskap om amning
  • Föreningen vill verka för alla föräldrars rätt till saklig amningsinformation och empatisk rådgivning
  • Föreningen vill föra alla familjers talan genom aktivt deltagande i nätverk som AMNIS och Amningskommittén