En del barn ammas länge - kanske någon på din förskola?
Hör amning hemma på förskolan?
Det kan kännas ovant och främmande att se större barn ammas, eftersom vi sällan ser det i vår del av världen.

Som pedagog kan man ha funderingar kring både amningen i sig och dess plats i förskolan. Det förskolans personal säger och gör har stor betydelse för både föräldrar och barn. Därför har denna text framställts kring en fråga som ibland kan upplevas svår att hantera. Ändå vet man idag att amning under småbarnsåren historiskt sett varit vanligt förekommande.
Vad är länge?
Hur länge man väljer att amma beror på många saker. Det som är länge för en familj är bara början för en annan. Viktigt är förstås vad barnet vill, vad föräldrarna själva tycker om och är vana vid, men det spelar också stor roll vilka trender i samhället som är rådande.

Vid ettårsdagen har ungefär en femtedel av barnen i Sverige amningen kvar. En del barn kommer att fortsätta amma ytterligare i flera år.

Världshälsoorganisationen WHO och UNICEF har slagit fast i en gemensam resolution att barn bör ammas, med tillägg av annan tillräcklig och lämplig föda, i två år eller mer. Deras experter har enats om att detta är det bästa för barns psykiska och fysiska utveckling.
Varför ammar man så länge?
Det kommer ständigt nya rön kring de fördelar amningen har för både mamma och barn. Man vet att amningen ger barnet antikroppar och gör det mindre infektionskänsligt. Det bidrar positivt till hjärnans utveckling och förebygger senare övervikt.

Ammade barn löper mindre risk att få övre luftvägsinfektioner, öroninflammationer och tarminfektioner. Mammans risk att utveckla bröstcancer minskar också, särskilt om hon ammar mer än ett år och längre. Bröstmjölken fortsätter att vara ett näringsriktigt tillskott under hela amningstiden. Forskningen har inte hittat några nackdelar med amningen. Den har istället kunnat visa att amningens positiva effekter gäller även för stora barn.
Kan barn bli bundna vid mamman om de ammas?
Alla barn är bundna vid sina föräldrar. Föräldrarna är tillsammans med barnets syskon de viktigaste personerna i barnets liv. Man kan säga att förhållandet mellan ett litet barn och dess föräldrar kommer att vara som en modell för alla barnets relationer senare i livet. Ett barn som är tryggt med sina föräldrar har bättre förutsättningar att bli tryggt på förskolan än ett barn som saknar trygghet hemma.

Så länge familjen trivs med amningen kan den vara ett fint sätt att skapa trygghet och närhet för barnet. Barn förstår att göra skillnad mellan olika personer och olika rutiner, hemma och på förskolan. Barnet klarar till exempel att ammas till sömns av mamma men att sövas på andra sätt av förskolepersonal och pappa.
Amning och inskolning
Det är mycket som är nytt och annorlunda då ett barn skolas in på förskola. Det ska vänja sig vid en ny miljö, nya vuxna och nya barn. För ett barn som är vant att ammas blir det ju en extra trygghet att vänja sig av med. Eftersom barn kan skilja mellan olika vuxna brukar det gå bra ändå.

Ibland vill barn ammas under inskolningen. Eventuell amning under inskolningen sker ofta i bara ett par minuter i taget, alltså inte längre än man kan förvänta sig att ett barn söker tröst och trygghet hos föräldern under inskolningen. Det kan vara tryggt för barnet är om föräldern är som vanligt och tröstar barnet på sitt vanliga sätt även under inskolningen. Man behöver inte känna oro över hur barnet ska klara sig utan amningen på förskolan senare.

Amning är en känslig fråga att tala om. Man måste vara försiktig och ha respekt för hur olika vi är med våra barn. Lyckas man prata om det på att bra sätt bidrar det till att bygga upp ett förtroende mellan familjen och personalen.Denna text har tagits fram av Katarina Görts Öberg, leg psykolog Med Dr och Malin Bergström, leg psykolog.
Malin kom 2013 ut med boken "Lyhört föräldraskap - om barns anknytning och utveckling de första fyra åren" (Bonnier Fakta).
Reviderad av Amningshjälpen 2014.