Amning och tandhälsa (karies)
  • Bröstmjölk ger inte karies
  • Barnet får inte hål i tänderna av att amma
  • Det finns ingen ökad risk för karies i samband med nattamning
  • Man måste alltså inte sluta nattamma pga rädsla för tandtroll
  • Att amma ofta ger inte karies
  • Långtidsamning ökar inte risken att barnet får dåliga tänder
Fakta: Bröstmjölk innehåller mjölksockret laktos.
Fakta: För att karies ska bildas på tandytan behövs bakterier som bildar plack. Den kariesalstrande bakterien Streptococcus mutans har en unik förmåga att utifrån sackaros (vanligt socker) tillverka en kladdig polysackarid som hjälper dem att fästa på tandytorna i stora ansamlingar, så kallade plack. Bröstmjölk innehåller ämnen som motverkar (skyddar mot) denna process enligt förhållandevis ny forskning från Umeå Universitet.
Fakta: Bakterierna ska sedan producera syra genom att fermentera olika sockerarter som i sin tur fräter på tänderna. Om detta sker inuti placken kan den neutraliserande saliven inte komma åt att skydda tänderna.
Fakta: Bröstmjölkens enda kolhydrat, laktos (mjölksocker), är en disackarid som inte kan brytas ned i munnen utan spjälkas först i tunntarmen av enzymet laktas. De kariesalstrande bakterierna kan visserligen använda laktos, men det behövs även ett intag av sackaros för att plack ska bildas och karies ska uppstå. De flesta livsmedel som barnet eventuellt äter, exempelvis välling, gröt och smörgås, innehåller en blandning av olika sockerarter vilket alltså är sämre för tänderna än vad bröstmjölk är.
Fakta: Hög kolhydratkonsumtion, många mellanmål och dåliga munhygienvanor är troligast de faktorer som leder till småbarnskaries.
Fakta: Vid amning hamnar bröstvårtan ofta ganska långt bak i barnets gom och bröstmjölken åker då rakt ned i matstrupen utan att komma i kontakt med tänderna. Vid flaskmatning kommer innehållet ofta ut närmare tänderna och när barnet äter fast föda tuggas ju maten mellan tänderna innan den sväljs.
Fakta: Lactobaciller skyddar mot kariesbakterien Streptococcus mutans. Av barn som ammas har cirka 35% laktobaciller i munnen. Pågående studier visar att dessa huvudsakligen är L. gasseri, och att den arten kan hämma tillväxt och vidhäftning av andra bakterier i munnen. Av barn som inte ammades hade endast ca 5% laktobaciller i munnen.
Fakta: En del av bröstmjölksproteinerna, β-kasein och laktoferrin, kan förhindra att vissa streptokocker binder sig till tandytan. Bröstmjölken kan därför skydda mot kariesangrepp men bara på en ren tand. Så borsta barnets tänder noga morgon och kväll och amma sedan lugnt vidare.
Källor:
Läs mer i Sagogrynets blogg:

Text: Lin Dalén, juli 2015

Faktagranskning: Susanne Gräslund Tekn. Dr i Bioteknologi