När den som ammar snusar eller röker koncentreras nikotinet i bröstmjölken. Nikotinhalten blir högre i bröstmjölken än i blodet och ju mer man röker eller snusar desto mer utsöndras i bröstmjölken.

Halten nikotin i bröstmjölken är som högst precis efter avslutad rökning/snusning och sjunker ju längre tiden går från användningstillfället. Snus kan ge högre nikotinhalt i bröstmjölk än rökning.
Rökning riskerar också att utsätta barnet för passiv rökning. Rökning hos föräldrar, särskilt den som ammar, ökar risken för övre luftvägsinfektioner och öroninflammationer är vanligare hos spädbarn i familjer där någon röker. Nikotinanvändande ökar risken för plötslig spädbarnsdöd/SIDS (sudden infant death syndrome) samt att astma kan utlösas eller förvärras hos barnet.

Utebliven amning ökar risken ytterligare så även om bröstmjölk innehåller nikotin är det bättre att amma.
Nikotinersättningsmedel såsom plåster och tuggummi tillför kroppen nikotin som utsöndras i bröstmjölken och tillförs barnet som tobak. Det kan dock vara ett sätt att hålla nivåerna av nikotin lägre än vid snusning eller rökning. Det blir heller inga fler skadliga ämnen som tobak medför. Det bästa för barnet är att föräldrarna försöker sluta röka. Det finns hjälp att få via barnmorskan eller BVC.

Om det inte går att sluta röka eller snusa är det bäst att amma direkt innan snusningen/rökningen eller omvänt, att snusar/röka direkt efter amningen för att ha så långt som möjligt till nästa amning. Man bör endast röka utomhus, i en särskild “rök-rock” som endast används till det, och vara noga med att tvätta händer och ansikte när man kommer in.

Det är inte bra att röka när man ammar men det är bra att amma även om man röker.


Uppdaterad augusti 2017
Källor/läs mer;
Amning i dag - E. Kylberg, A-M. Westlund, S. Zwedberg
Olanders Marit (2013) Amning i vardagen Stockholm: Karneval förlag
Weimers Lena, Gustafsson Anna, Gustafsson Hanna (2008) Amningsguiden Tumba: Lena Weimers