Amning skyddar miljön


Bröstmjölk produceras naturligt.
En mors normala kost omvandlas till en ovärderlig och unik föda för barnet. Det är det mest energieffektiva systemet att producera mat på som någonsin funnits.
Bröstmjölk är en levande dryck.
Varje kvinnas mjölk är specialanpassad för just hennes barn. Dessutom förändras mjölken för att alltid svara mot barnets behov, dels under ett och samma amningstillfälle men också från dag till dag. Barnet får antikroppar via bröstmjölken och får även ett visst skydd mot allergi.


Bröstmjölk är alltid färdigt att användas:
  • Har rätt temperatur
  • Behöver inte steriliseras
  • Förorenar inte.

Industriell förorening innebär att gifter, bl.a. dioxin och PCB finns i vår mat och i våra kroppar. PCB har hittats i såväl komjölk som bröstmjölk. WHO och andra myndigheter fortsätter dock att förespråka amning. En aktuell WHO-rapport säger: ”Riskerna med kontinuerlig exponering av kemikalier via bröstmjölken, måste vägas mot riskerna med infektioner eller undernäring, där amningen begränsas eller avbryts”. Glädjande nog visar rapporter från många länder att halterna av olika gifter i bröstmjölken minskar stadigt. T.ex. visar siffror från Norge och Storbritannien att dioxinhalten i bröstmjölk minskade med 35 % mellan 1988 och 1994.

Bröstmjölk behöver ingen transport:
  • Varje mamma har ett färdigt förråd var hon än befinner sig
  • Transporter förorenar och slösar bränsle
Amning är naturens sätt att se till att barn under sitt första halvår får komplett näring utan att jordens tillgångar exploateras. Bröstmjölk är en naturlig och förnyelsebar resurs som kvinnor kan känna sig stolta över att kunna producera. Det finns många fördelar med amning för både mamman och barnet.
WHO uppskattar att minst 1 miljon spädbarns död kan undvikas varje år om alla barn ammades. Alla kvinnor bör ha tillgång till kunskap och stöd för att ha verklig valfrihet i dessa naturliga rättigheter. Det är livsviktigt att öka våra ansträngningar att för stödja, skydda och främja amning.
Alla delar av samhället bör lära sig fördelarna med amning och hur de kan stödja kvinnor som vill amma att göra det. Diskriminerande rutiner på arbetsplatser och i hemmen, tillsammans med bristfällig lagstiftning och service för att befrämja amning, kan hindrar mammor från att amma sina barn.

Bröstmjölk behöver inte förpackas:
  • Den har sin egen naturliga, väl utprovade och miljövänliga
    förpackning.

Amning är bra för barnen, bra för mammorna och bra för miljön

Denna text är en översättning och bearbetning av delar av WABA:s material ”Breastfeeding Nature’s Way”, framtaget inför Världsamningsveckan 1997. Översättningen är gjord av Rebecca Lewis.