Enligt rekommendationerna för ammande personer som Svenska Livsmedelsverket ger, föreligger vid 1-2 glas vin eller motsvarande 1-2 gånger i veckan inga medicinska risker för barnet. Alkohol går över i bröstmjölken, men i väldigt små mängder - bröstmjölken får samma alkoholhalt som ditt blod. Efter cirka 30-90 minuter är alkoholkoncentrationen som högst i bröstmjölken. Mjölken renas i samma takt som blodet, så när den ammande är nykter är mjölken alkoholfri igen.

Alkohol har dock inga positiva effekter på amningen och det påverkar omdömet hos den som dricker, vilket gäller både ammande och icke-ammande personer. Man avråder från samsovning efter alkoholintag då det påverkar reaktions- och omdömesförmåga.

Uppdaterad maj 2017

Referenser:
Olanders Marit (2013) Amning i vardagen Stockholm: Karneval förlag
Weimers Lena, Gustafsson Anna, Gustafsson Hanna (2008) Amningsguiden Tumba: Lena Weimers
La Leche League
Svenska Livsmedelsverket